Bestil dit brænde online og spar penge

Når du skal bestille nyt brænde, træpiller eller træbriketter, kan det være en god ide at tjekke priserne på nettet. Der er kommet rigtig gode muligheder for at købe sit brænde online, og det bør du klart benytte dig af, da man ofte kan ende med at lave en rigtig god handel online kontra offline. En fysisk sælger har som regel mange flere omkostninger end en butik på nettet, og derfor kan du som oftest også finde den bedste pris online. Så hvis du står og mangler brænde nu og her, er det jo bare med at komme i gang, så du kan få bestilt dit brænde hjem så hurtigt som muligt. Husk dog på at priserne ofte er lidt højrer i vintermånederne frem for foråret eller sommeren.

Dit brænde er billigere på nettet

Brænde vil typisk være billigere på nettet. Selvom der også er mange mennesker, der sælger brænde igennem aviser tavleopslag i det lokale supermarked, så finder du stadig de skarpeste priser online. Dem, der har det med at sætte opslag op nede i den lokale Netto, har som regel ikke særlig meget brænde på lager og vil hurtigt løbe tør. Det sker ikke, hvis du vælger en professionel forhandler på nettet. Dog er det altid en god ide at tjekke op på forhandleren, så du har en ide om firmaets grundlag og ry. Der har før været svindelsager i denne branche, så det er med at være vågen når man handler online.

Få en bedre kvalitet for dine penge

Selvom du kan købe dit brænde billigere på nettet, betyder det ikke, at du skal gå ned på kvaliteten. Du får bare langt mere kvalitet for dine penge, ved at købe det online. Hvis en bunke rigtig solid brænde koster 5000 kroner hos en fysisk forhandler (imaginære tal), så kan du være heldig at finde samme brændetype på nettet til 4000 kroner. Altså får du langt mere kvalitetsbrænde for dine penge ved at handle online.

Vær en krejler for at få en endnu bedre pris

Og når du så skal have dit nye brænde købt, kan det være en god ide at prøve sig frem som krejler. Det gør ikke noget, du giver det et skud, da du jo i sidste ende bare kan være heldig og få en endnu bedre pris. Så hvis du har en krejler gemt indeni, så er det da bare med at forsøge sig frem. Du har ikke noget at tabe, og lykkes det ikke, kan du jo altid gå tilbage til den oprindelige pris, som var udgangspunktet.

Frygt ikke sælgeren når i forhandler

Sælgeren vil som regel ikke gå ned i pris. I hvert fald ikke til at starte med. Men lad vær med at være bange for ham. For de er altid til at rokke, og de vil jo gerne have salget i hus i sidste ende. Så hvis du bare står fast som en klippe på den pris, du har tilbudt, så kan du jo ende med at true sælgeren og sige, at du finder et andet sted at købe dit brænde, hvis han ikke går med til den pris, du har sat.

Husk at tjekke om leveringen er med i prisen

Sidst, men ikke mindst, er det en rigtig god ide at holde øje med, om leveringen er med i prisen. Der har været nogle enkelte igennem tiden, der har brændt nallerne på det punkt, hvis de ikke har set, at prisen har været uden fragtomkostninger. Så tjek lige op på, hvad det koster dig, at få dit brænde leveret hjem til din adresse. Det er nemlig ikke altid nævnt i den store og flotte tilbudspris, som du måske er faldet for til at starte med. Det samme er gældende for moms, nogle hjemmesider henvender sig hovedsagligt til erhverv, og viser derfor deres priser uden moms.

Gode mængde rabatter

Sidst men ikke mindst, så er det rigtig gode penge at spare hvis du har mulighed for at købe større mængder ind. Har du plads til at have dit brænde eller briketter stående kan du med fordel bestille en større mængde. F.eks. er det en besparelse på næsten 300 kroner per palle, hvis man køber 5 paller bøgebrænde frem for 1. Nu er det jo de færreste som har plads til at have 3-4 paller træ stående hjemme, men her er det stadig mulighed for at opnå den gode mængde rabat. Nogle forhandlere som f.eks. kvalibraende.dk køre med noget de kalder nabolevering. Her går du så sammen med et par andre fra din vej og ligger en fælles bestilling. Man får så hver især levering sin andel til sin adresse, uden ekstra omkostninger til levering og man opnår de gode mængde rabatter.
© 2017: Brænde og Briketter - Køb billige træbriketter og træ