Grøn energi – vindmøller, solceller og briketter

noise reduction fence - støjhegnSom de fleste af ved, er det allerede en del belastning på vores natur og miljø. Alt lige fra den stigende mængde Co2, hvilker førere til en forhøjet global temperatur, til ophobning af plastik i havene. Derfor er det vigtigt at vi allerede nu begynder at have mere fokus på hvad vi selv kan gøre, for at være med til at reducere belastningen på vores miljø. Desværre lever vi et samfund, hvor blot temperaturen bliver en smule kølig, skurrer vi straks op for varmen, samt nærmest alt i vores hjem er tilknyttet elektricitet. Selvom de fleste af vores elektroniske genstande og lamper, er blevet udskiftet med lav energi version, bruger vi stadig mere elektricitet end nogensinde før.
Lad os prøve at tage et kig på nogle af de muligheder vi har, når det komme til grøn energi og hvordan vi kan være med til at reducere den dårlige effekt vi mennesker har på miljøet.

Vindmøller

Her i Danmark er en af de helt store ting, når vi taler grøn energi vindmøller. Vi er med helt i top når vi taler udvikling og forskning i vindmøller, og har firmaer der leverer vindmøller til hele verden. Problemet med vindmøllerne er at de støjer en del, hvilket til dels kan reducers ved at flytte vindmøllerne ud på havet, eller opsætte en støjvæg som de beskriver her på solenergi4you.dk – støjhegn. Et støjhegn kan reducere en del af den støj, man typisk oplever hvis man bor tæt på en vindmølle park, men der er stadig mange steder hvor et støj hegn eller støjvægge ikke er muligt at opsætte. Der forskes også en del i at forbedre disse støjhegn, så de absorberer endnu mere lyd, og at få prisen ned på dem. Muligvis vil vi se de fleste solide hegn i fremtiden, være en eller anden form for støjhegn.
Det andet problem med vindmøller, er at de er ret dyre at fremstille, samt der går en hel del råstoffer og transport omkostninger til fremstilling og opsætningen af disse møller. Dermed er det ikke helt så miljø venlige som man i første omgang skulle tro. Dog er de stadig betydelig bedre for miljøet, end de gamle kul kraftværker og den slags.

Solceller

En anden type grøn energi som vi elsker her i Danmark er solceller. Solcellepaneler og solfangere bruger solens stråler til at give os varme og elektricitet, alt sammen på en måde der er skånsom for miljøet. Fremstilling og transporten af disse solceller, er også betydeligt laverer end f.eks. vindmøller, men de leverer så også en helt anden mængde energi.
Problemet med solceller, er at de ofte er for dyre i forhold til hvor lille en procent del af solens energi, de er i stand til at udnytte. Moderne solceller er med vores nuværende teknologi i stand til at udnytte omkring 15% af den energi der rammer dem. Der forskes en del i at få dette tal op, og gerne på en måde som ikke er med til at forøge prisen på solcellerne. Det mest effektive solcelle vi har lykkes lave til test brug, har en effekt på omkring 44%, men i praktisk vil det endnu ikke være muligt at masse producerer så effektive solceller. Man forventer man om mange år ude i fremtiden vil være i stand til at få dette tal op på omkring 80%, så dermed vil solceller jo højst sandsynlig være vores primære energi kilde. Der forskel stadig på højtryk inden for solcelle teknologien, og selvom mange måske troede det blot var en fase, så er der en meget stor chance for at vi kommer til at se rigtig meget mere til solceller fremover.

Briketter

Briketter er også en grøn måde at få varme i hjemmet på. For det første er briketter jo CO2 neutrale, hvilket betyder at de ikke belaster miljøet ekstra, de frigiver blot den mængde Co2 som er lageret i træet. For det andet er de lavet af rest træ, som f.eks. savsmuld og træspåner fra møbelindustrien. Træbriketter er derfor et produkt lavet af genbrugs materialer. Så nu du fyrer op med briketter, påvirker du ikke miljøet på samme måde som hvis du fyre med kul, olie eller gas. Dog kan der i forbindelse med afbrænding af træ, dannes dioxiner, hvis afbrænding ikke foregår korrekt. Disse dioxiner er giftige og dermed med til forurening. Man i langt de fleste tilfælde vil en afbrænding af træ eller briketter ikke føre til udledningen af disse giftstoffer.
© 2017: Brænde og Briketter - Køb billige træbriketter og træ